ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท   I   ตัวอย่างผลงาน  I  ติดต่อเรา 
 
   
......... บริษัท 604 ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2534 รับผลิตป้ายโฆษณาทุกประเภท อะคริลิค, ปริ้นสกรีน,
อิงค์เจ็ท, ออฟเซ็ต
.........โดยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทป้ายโฆษณา ป้ายหาเสียง งานพิมพ์ซิลสกรีนทุก
ประเภท อาทิ เช่น แบนเนอร์ พีพีบอร์ด ตู้ไฟ ป้ายคัทเอาท์ธงราว ธงญี่ปุ่น สติ๊กเกอร์พีวีซีหรืออะคริลิค เป็นต้น
.........ณ โรงงานผลิตของบริษัทบนเนื้อที่กว่า 2 ไร่เศษ ทำให้สามารถรองรับงานได้หลากหลายรูปแบบ และงานที่มี
จำนวนมากๆ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานพร้อมควบคุมคุณภาพของงาน การเลือกใช้วัสดุ การใช้สี การประกอบชิ้นงาน ให้เหมาะสมกับชิ้นงานนั้นๆ
.........ทำให้เรา บริษัท 604 ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด มีความเชื่อมั่นว่างานที่เสร็จ สมบูรณ์ และพร้อมที่จะส่งถึงมือลูกค้า และ
ตรงต่อเวลาแน่นอน